pluviòmetre

hietòmetre
udòmetre
pluviómetro (es)
pluviometer (en)
m
Meteorologia

Pluviòmetre

© Fototeca.cat

Instrument per a mesurar la quantitat de pluja caiguda, constituït essencialment per un recipient, dins el qual és recollida l’aigua precipitada.

La quantitat de pluja és mesurada en mil·límetres de gruix d’aigua, és a dir, en litres per metre quadrat de superfície horitzontal. Un altre tipus de pluviòmetre va proveït d’una cassoleta que bascula alternativament a banda i banda quan s’omple d’aigua. Un sistema enregistrador indica quantes vegades s’ha produït el balanceig per unitat de temps.