pluvionivòmetre

m
Meteorologia

Pluviòmetre de gran capacitat destinat a la mesura de la pluja i de la neu en llocs deshabitats, difícilment accessibles, on hom només pot efectuar la lectura poques vegades l’any.

En el seu interior hom introdueix una determinada quantitat de solució anticongelant, amb la qual es barreja l’aigua de pluja o es desfà la neu. Per tal d’evitar l’evaporació hom cobreix la solució amb una capa d’oli mineral de baix punt de congelació.