pneumatòmetre

m

Tipus d’espiròmetre emprat per a efectuar mesures quantitatives de l’aire inspirat i expirat.