pneumopatia

f

Nom genèric emprat per a designar les malalties dels pulmons.