població

f
Ecologia

Conjunt d’individus d’una mateixa espècie que habiten en una àrea determinada o en un medi limitat convencionalment.