població

f
Matemàtiques

Conjunt d’elements del qual hom vol estudiar certes propietats no específiques dels elements.