poble

m

Conjunt d’individus d’una mateixa ètnia, cultura, religió, etc.