pobresa

pobreza (es), poverty, lack, (en)
f

Mancança o gran escassetat del necessari per a viure.