podzol

m
Geologia

Tipus de sòl de perfil ABC, molt àcid, amb humus de tipus mor .

En l’horitzó A, sota l’humus hi ha una capa blanquinosa formada per argiles alterades per acció dels àcids húmics, i en l’horitzó B s’acumulen els productes d’aquesta alteració. Els dos tipus més característics són els podzols fèrrics, formats en boscs de coníferes i en condicions molt humides, amb humus fibrós i amb l’horitzó B vermellós per acumulació de sesquiòxids, i els podzols húmics, desenvolupats en brugueres i en condicions d’humitat baixa, amb humus pulverulent i amb l’horitzó B negrós, enriquit en sesquiòxids i en composts húmics. Els podzols ocupen grans extensions a les regions fredes i humides.