polarimetria

f
Química

Mesura de la rotació del pla de vibració de la llum polaritzada quan aquesta travessa un medi que conté una substància òpticament activa (activitat òptica), generalment en dissolució.

El valor de l’angle de rotació depèn de la natura de l’espècie òpticament activa, de la longitud d’ona de la llum emprada i de la llargada de líquid que travessen els raigs. D’acord amb el signe de la rotació, les substàncies són classificades en dextrogires i levogires. Hom efectua les mesures polarimètriques mitjançant el polarímetre. La polarimetria, que troba una gran aplicació en la indústria dels sucres, és emprada com a mètode de control de qualitat en els diversos estadis del procés de refinatge i en la determinació de sucres en els productes que els contenen (sacarimetria). És també emprada en anàlisi química en la identificació i estimació d’una gran varietat de substàncies naturals òpticament actives, com aminoàcids, pèptids, alcaloides, terpens i esteroides.