polarògraf

m
Química

Instrument que serveix per a l’enregistrament automàtic de corbes d’intensitat-voltatge.

Consta d’un potenciòmetre, acoblat al motor que mou el paper d’enregistrament per tal que a una variació determinada de voltatge correspongui una longitud constant del paper d’enregistrament, i d’un galvanòmetre adequat per a mesurar la intensitat de corrent, la resposta del qual és transmesa al servomotor que mou l’agulla de l’enregistrador. El polarògraf, convenientment acoblat a una cel·la polarogràfica, és molt emprat en anàlisi química (polarografia).