Polèsia

Regió d’Europa Oriental, estesa entre el S de Bielorússia i el N d’Ucraïna, a la conca dels rius Prip’at’, Dnièper i Desna.

És una plana pantanosa, amb molts llacs i rius de corrent tranquil, que té una alçada mitjana entre els 100 i els 250 m. El bosc hi ocupa 1/3 de la superfície. El clima hi és moderat, amb unes precipitacions anuals de 550-650 mm. Hi ha jaciments de petroli, lignit, torba i sals potàssiques.