poliglot
| poliglota

f
m

Persona que parla diferents llengües.