polimorf
| polimorfa

adj
Botànica

Dit dels òrgans que presenten formes distintes, com les fulles de la sagitària, les flors de la margarida o els fruits de la calèndula.