polinomi

polinomio (es), polynomial (en)
m
Matemàtiques

Suma formal de productes de nombres, anomenats coeficients (reals, complexos o, més generalment, elements de qualsevol anell) per elements anomenats variables (generalment denotats per x, y, z, etc), als quals hom atribueix només les propietats algèbriques més simples.

Usant aquestes propietats hom defineix la suma i el producte de polinomis, de manera que els polinomis de n variables formen una àlgebra. Substituint les variables per nombres hom obté una funció anomenada funció polinòmica.