polipodiàcies

polipodiàcis
f
pl
Botànica

Família de filicals integrada per falgueres sovint rizomatoses, de frondes enteres o pinnades, amb esporangis pediculats que s’obren transversalment per l’acció d’un anell longitudinal, els quals són agrupats en sorus, proveïts o no d’indusi.

Consta d’unes 3.000 espècies, la majoria pròpies de les regions càlides.

Polipodiàcies més destacades

Adiantum sp adiant
Adiantum capillus-veneris falzia, capillera, falguerola, falzilla
Aspidium sp aspídium
Asplenium adiantum-nigrum falzia negra
Asplenium fontanum falguereta
Asplenium trichomanes falzia roja
Asplenium ruta-muraria falzia blanca
Athyrium filix-femina falguera femella
Ceterach officinarum dauradella, melsera
Dryopteris filix-mas falguera mascle
Phyllitis scolopendrium llengua de cèrvol, herba melsera
Polypodium vulgare polipodi, herba pigotera
Pteridium aquilinum falguera aquilina, falguera