polisomnografia

f

Estudi que consisteix a registrar durant el son diverses funcions orgàniques, com l’activitat cerebral, la cardíaca, la respiratòria i la muscular.

Entre altres aplicacions, la tècnica és útil per a la identificació de factors orgànics que puguin intervenir en la síndrome de la mort sobtada del lactant i que siguin susceptibles d’ésser corregits mitjançant una medicació oportuna.