politburó

m
Història

Òrgan de direcció del partit comunista de l’antiga URSS i d’altres països, encarregat dels afers urgents que calia resoldre entre sessió i sessió del comitè central.

El de l’URSS fou creat el 1917 i al començament tingué cinc membres, nombre que augmentà posteriorment. Entre el 1952 i el 1966 prengué el nom de presídium.