politicologia

politologia
f

Ciència que té per objecte la política.