polítop

m
Matemàtiques

Conjunt de punts de l’espai ℝn limitat per hiperplans.

La noció de politop generalitza la de polígon i la de políedre. De fet, els politops de ℝ2 són els polígons i els politops de ℝ3 són els políedres. Un exemple de politop a ℝ4 és el tesseractis, que és l'hipercub de quatre dimensions.