Poliziano

(Montepulciano, Toscana, 14 de juliol de 1454 — Florència, 28 de setembre de 1494)

Nom amb què és conegut Agnolo Ambrogini, humanista i poeta italià.

A Florència fou protegit per Llorenç el Magnífic, que li confià l’educació del seu fill. Caigut en desgràcia (1479), passà un quant temps a Màntua, sota el patrocini del cardenal Gonzaga, on escriví la Favola di Orfeo (1480). Reconciliat amb els Mèdici, obtingué la càtedra d’eloqüència llatina i grega al Studio de Florència. Gran poeta en llengua clàssica i italiana, és conegut sobretot, ultra per l’obra ja esmentada, per les Stanze per la giostra di Giuliano de'Medici, poema inacabat en octaves, escrit entre el 1475 i el 1478. Fruit dels seus estudis de filologia clàssica són les Miscellaneorum centuria prima (1489), recull de cent discussions sobre temes filològics.