Ponç Pilat

(?, segle I aC — ?, segle I dC)

Procurador romà a Judea (26-36 dC).

En els evangelis i altres escrits del Nou Testament, atesa la seva intervenció en el procés de Jesús, hi apareix en el seu caràcter fluctuant. Tàcit, Filó i Flavi Josep l’esmenten com a autoritari, vanitós i fins cruel. De fet, fou destituït per Vitel·li després de la cruel repressió dels samaritans. Els apòcrifs han completat la seva vida amb narracions fantasioses. A Cesarea de Palestina hom ha trobat recentment, per primera vegada, una inscripció amb el seu nom.