Pontificia Accademia delle Scienze

Institució de Roma que pel seu origen es relaciona amb l’Accademia Nazionale dei Lincei (1603), desapareguda el 1630.

Alguns papes n'intentaren la restauració al segle XIX (Pius IX li donà el nom de Nuovi Lincei), però tingué una activitat molt reduïda. Pius XI li donà el 1936 un nou impuls i la seva estructura actual. Consta de 70 acadèmics, de nomenament pontifici, que pertanyen a diversos països i comprèn també no catòlics. Té com a finalitat l’estudi de les ciències físiques, matemàtiques i naturals, i de llur història.