popularitat

f

Favor o acceptació de què hom gaudeix entre el poble.