porfirina

f
Bioquímica

Nom genèric d’un gran nombre de substàncies, intensament colorades, que contenen en llur estructura el sistema de la porfiria .

Hom les troba en el protoplasma de les cèl·lules dels éssers vius constituint la base dels pigments respiratoris. El sistema de la porfirina té una gran capacitat per a coordinar àtoms metàl·lics mitjançant els seus àtoms de nitrogen, amb producció de metal·loporfirines, les més importants de les quals són les ferroporfirines, responsables del color de la sang i del transport d’oxigen per la sang arterial (hemoglobina), i les magnesioporfirines, intermediàries de la biosíntesi de les clorofil·les. Les porfirines no coordinades amb metalls no tenen activitat biològica coneguda.