Port Aventura

PortAventura

Atracció de Sésamo Aventura

© PortAventura

Parc temàtic situat als municipis de Vila-seca i Salou (Tarragonès).

Té l’origen en l’intent previ d’atreure la instal·lació d’una rèplica de Disneyland a Europa. El 1989 la Generalitat de Catalunya acordà amb l’empresa nord-americana Anheuser-Busch la construcció d’un parc de característiques semblants. En el moment de la seva obertura (maig del 1995), l’accionariat es repartia entre els grups Pearson, la Caixa, Anheuser Busch i FECSA. Amb el relleu de la Caixa com a impulsora del projecte, la multinacional Anheuser Busch cedí protagonisme en favor de la britànica Pearson, que finalment es retirà en favor dels estudis Universal.

Al final del 1999, la Caixa controlava gairebé el 40% del parc temàtic, directament i a través de la seva participada ACESA. El segon accionista era Universal, que, a més, gestiona el centre lúdic i li dona la seva imatge. Finalment, Anheuser Busch es mantingué amb el 17% de la participació. Al juny del 2004 la Caixa adquirí la participació d’Universal Studios en el parc temàtic i, al maig del 2005, les accions d’Anheuser Bush. El 6,3% del capital restant era per a Abertis (participada majoritàriament per la Caixa). El 2008 Criteria signà un acord amb el grup angloitalià Investindustrial pel qual aquest s’incorporava a l’accionariat amb el 50% del capital. El 2013 Criteria vengué la participació a un altre fons d’inversió, KKR.

El parc ocupa 115 ha i conté cinc zones temàtiques (el Far West, la Polinèsia, el Mèxic maia i colonial, la Xina imperial i la Mediterrània, i els temples d'Angkor Vat, a Cambodja) els trets típics de les quals hom n’ha reproduït, amb espectacles folklòrics inclosos. El 2011 s’inaugurà la zona infantil Sésamo Aventura. Hi ha també atraccions convencionals, com ara les muntanyes russes Dragon Khan, una de les més destacades en el seu gènere, i Shambhala, inaugurada al maig del 2012. Al final del 2014 el parc arribà a un acord amb el Cirque du Soleil per a cedir-li instal·lacions per a presentar els seus espectacles durant un període de cinc anys.

Promoguda per l’empresa Ferrari, a l’abril del 2017 hi fou inaugurada una nova zona temàtica, Ferrari Land, un recorregut per la història de la marca automobilística italiana. Construït en uns terrenys de 7 ha, conté rèpliques de places i llocs de renom de ciutats italianes, així com atraccions, la principal de les quals és Red Force, un accelerador vertical de 112 m d’alçària i un recorregut de 800 m en què les vagonetes agafen una velocitat de 180 km/h.