portal

m
Història
Arquitectura

Porta d’entrada d’una ciutat o una vila.