portell

m
Construcció i obres públiques

Obertura estreta deixada en un marge, en un tancat, etc, per tal de permetre el pas d’homes, bèsties, carros, etc.