portell

portillo, portilla, (es), breach, porthole, (en)
m
Construcció i obres públiques

Obertura feta en un mur per l’home, per l’aigua, etc, enderrocant-ne un tros.