Portugalete

Municipi de Biscaia, al País Basc, situat a la desembocadura del Nerbion, 10 km al NE de Bilbao, de l’aglomeració urbana del qual forma part.

Registra una gran activitat industrial (treballs de metall) i portuària (el seu port és una avançada del de Bilbao). Fundat el 1322, fou un quant temps rival de Bilbao.