porxada

porxo
f
Construcció i obres públiques
Arquitectura

Part superior d’una casa o galeria lateral, amb arcades generalment sostingudes per columnes o per pilars.