porxada

f

Cambra en la qual hom estén adequadament troques, peces de roba, etc, per tal que, per l’acció de l’aire, s’oxidin, s’eixuguin, etc.