porxada

f

Cobert amb grans obertures laterals on hom posa a assecar peces de ceràmica, troques de fil, pells, etc.