porxo

porxos (pl.)

m
Construcció i obres públiques
Arquitectura

Galeria coberta, amb columnes o amb arcades, que tenen alguns edificis contigus en llurs façanes, davant les botigues i els portals d’entrada; serveix especialment de corredor públic per a passejar-hi i es troba a vegades en tota la llargària d’un carrer, al voltant d’una plaça o a l’entorn d’una illeta de cases.