Posnània

Regió històrica de Polònia, al voltant de la ciutat de Poznań, dins la Gran Polònia.

Acollí des del s XIII una nombrosa immigració alemanya, que contribuí al seu desenvolupament econòmic. El segon repartiment de Polònia (1793) l’atribuí a Prússia; la política germanitzadora iniciada pel govern de Berlín vers el 1830 s’intensificà en temps de Bismarck i de Bülow i comportà l’adquisició de terres per societats i particulars alemanys i la substitució del polonès per l’alemany a l’ensenyament i a l’administració. L’acció solidària de pagesia, classe mitjana urbana, clerecia i noblesa féu fracassar la germanització, alhora que revifava la consciència nacional. A la darreria del 1918, expulsats els alemanys, s’incorporà a la nova Polònia independent. Ocupada pel III Reich el 1939, tornà a Polònia el 1945.