post de planxar

f
Llar

post de planxar

Post llarguera, folrada de roba, sovint amb petges, damunt la qual hom planxa la roba.