postalveolar

adj
Fonètica i fonologia

Dit de l’articulació, anomenada per alguns retroflexa, que es caracteritza per un contacte de l’àpex de la llengua a la zona posterior dels alvèols, per exemple, t i d en anglès.