pòster

m

Aportació científica d’un investigador a un congrés, presentada en un format adequat per a ésser afixada.