potenciació

f
Matemàtiques

Operació consistent a multiplicar un nombre (anomenat base) per ell mateix tantes vegades com indica un altre nombre (anomenat exponent).

El nombre an és la potència n-èsima de a.