potencial centrífug

m
Física

Potencial degut al moment angular orbital de la partícula incident amb relació al nucli blanc.

Analíticament, es representa per l’expressió Vc e n t r í f u g (r,l) = h2 l(l+1)/ 2 μ r2, on l és el nombre quàntic de moment angular orbital, h la constant reduïda de Planck, μ la massa reduïda del projectil i del blanc, i r la distància entre el projectil i el blanc.