potencial gravitacional

potencial de gravitació
m
Física

Per a un punt qualsevol de l’espai, funció de les seves coordenades espacials i del temps, de la qual es deriva el camp gravitacional en aquest punt.

Així, per exemple, l’acceleració de la gravetat gés expressada amb el gradient del potencial de gravitació ϕ, de la forma g = -grad ϕ.