potencials de Lienard-Wiechert

m
pl
Electrònica i informàtica
Física

Funcions que donen el potencial escalar i el potencial vectorial del camp electromagnètic creat per una càrrega puntual dotada d’un moviment arbitrari.