potestat

potestad (es), power, jurisdiction, (en)
f

Poder, facultat, domini, que hom té sobre persones o coses.