praxi

praxis (es), praxis, practice, (en)
f

Pràctica d’una professió.