premall

m

El que resta d’una cosa després d’ésser premuda i de separar-se’n la part bona.