Premis de l’Institut d’Estudis Catalans

Conjunt de premis atorgats per l’IEC i per les seves filials a partir de l’any 1916 per tal d’estimular el treball científic en els seus diversos àmbits d’actuació.

Són convocats per mitjà d’un Cartell de premis, que apareix regularment la diada de Sant Jordi de cada any des del 1915, amb algunes justificades interrupcions. Els premis són de dotació, de periodicitat i de temes diversos; les obres que hi aspiren han d’ésser generalment inèdites i redactades en català, bé que per a alguns premis hom accepta també obres publicades (Vives, Bonsoms, Duran i Bas, Larratea, etc) o escrites en altres llengües (Bonsoms, Larratea, Nicolau d’Olwer, Arnau de Vilanova, etc). El nom que duen respon al desig d’homenatjar alguna personalitat del camp humanístic (Milà i Fontanals, Rubió i Lluch, Puig i Cadafalch, Fabra, etc) o científic (Martí d’Ardenya, Joaquim i Antoni Trias i Pujol, A.Pi i Sunyer, etc), o bé és el de la persona o la fundació que l’ha instituït (Massot i Palmés, Bonay i Carbó, Blasi i Vallespinosa, Sarri, etc). Alguns premis commemoratius, adjudicats esporàdicament, han estat establerts en ocasió de centenaris, cinquantenaris i vint-i-cinquenaris (Abat Oliba, Joan I, J.Verdaguer, Ferran II, M.Costa i Llobera, J.Alcover, J.Maragall, Ll.Millet, etc). Els premis són adjudicats per l’Institut, a proposta d’una ponència integrada principalment per membres seus, però també sovint per professors universitaris, per membres d’altres acadèmies o organismes científics i per representants de les fundacions cooperadores; els premis de les filials són adjudicats directament per aquestes. Darrerament hom anuncia, al costat dels premis, la concessió d’algunes borses d’estudi i sovint converteix en borsa d’estudi l’import dels premis no adjudicats.