premis Narcís Monturiol

Distincions que atorga la Generalitat de Catalunya a fi de guardonar persones i entitats que contribueixen de manera destacada al progrés científic i tecnològic de Catalunya.

Instaurats l’any 1982 per l’aleshores departament d’universitats, recerca i societat de la informació (DURSI), equivalent a l’actual departament d’innovació, universitats i empresa, s’atorguen anualment en dues modalitats, les medalles, per a distingir persones físiques, i les plaques, per a persones jurídiques. La concessió d’ambdues condecoracions és feta per decret a proposta del president o d’un conseller i per acord del consell executiu.