presa

f
Tecnologia

Obertura, endoll, derivació, etc, d’on surt o per on entra el fluid que ha d’accionar una màquina, alimentar un motor, etc.