presa de corrent

f
Electrònica i informàtica

Endoll, especialment la base o sòcol que hom fixa en una paret, en un aparell o una màquina, etc; va proveïda de dos o més alvèols i és destinada a rebre una clavilla connectada a un cable.