president
| presidenta

f
m
Dret civil

El qui dirigeix les deliberacions, els treballs, d’un consell, assemblea, junta, societat o tribunal, designat per la seva categoria, edat, o bé nomenat o elegit i amb capacitat de representar l’organisme davant la societat.