presocràtic

m
Filosofia

Nom genèric amb què són coneguts tots i cadascun dels filòsofs grecs anteriors a Sòcrates (s. VI-V aC).

En destaquen els membres de les anomenades escoles jònica, pitagòrica (pitagorisme) i d'Elea, així com els pluralistes (pluralisme 1 2) i sofistes (sofística), bé que bona part dels pensadors integrants d’aquests dos darrers grups són contemporanis de Sòcrates o àdhuc posteriors. Els presocràtics, en general, intentaren d’explicar científicament, tot marginant el mite, la constitució fonamental i el canvi de la natura. Bé que no se'n conserva cap text original, hom pot estimar el pensament presocràtic a partir dels diversos fragments, recollits per H.Diels i W.Kranz, que citaren en llurs obres filòsofs i historiadors posteriors (Plató, Aristòtil, Plutarc, Ciceró i, sobretot, Diògenes Laerci).